W ramach usług rozliczeń rocznych oferujemy:

Przychody ze stosunku pracy

PIT-37 - zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku. Jest ono przeznaczone dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody przykładowo ze stosunku pracy, emerytur, rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, przychodów z praw autorskich.
Zeznanie to należy złożyć do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.

Karta podatkowa

PIT-16A - roczna deklaracja o wysokości zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Deklarację należy złożyć do 31 stycznia roku następnego za rok ubiegły.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28 - roczne zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i wpłaconego podatku dochodowego. Zeznanie należy złożyć do dnia 31 stycznia następnego roku za rok ubiegły.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

PIT-36 - zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku. Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku progresywnego. Zeznanie to składa się do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.

PIT-36L - zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku. Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego. Zeznanie to składa się do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.

Osoby prawne

CIT-8 - roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wstępne zeznanie CIT-8 składa się do 31 marca roku następnego za rok ubiegły. Natomiast do 30 września roku następnego należy złożyć ostateczne zeznanie CIT-8 za rok ubiegły.

CIT-8/0 - informacja o odliczeniach od dochodu i podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Deklarację tę składa się jako załącznik do CIT-8.

Dokumenty pracownicze

PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych w danym roku wypłat wynagrodzeń. Deklarację tę składa się do końca stycznia roku następnego za rok ubiegły.

PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Deklarację tę składa się do końca stycznia roku następnego za rok ubiegły.

PIT-11 - informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za dany okres. Deklaracja ta jest zeznaniem rocznym. Przekazuje się ją pracownikowi i urzędowi skarbowemu do końca stycznia za rok ubiegły.

Skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym

Adres Biura:
Biuro Rachunkowe
Ilona Iwaniak

ul. Chopina 57/1
09-407 Płock

NIP 774-203-34-87
tel.: 501-727-557
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Wszelkie prawa zastrzeżone © Biuro Rachunkowe Płock. Projekt i realizacja: Hedea.pl